İSEÇ

İSEÇ KURALLARI;

Enerjiyi toplum bilinciyle sunmayı; çalışanlarımızın iş ortaklarımızın, toplumun ve çevrenin zarar görmesini önlemeyi taahhüt ediyoruz. Bu bağlamda Shell’in iSEÇ (İş Sağlığı Emniyet ve Çevre) kurallarına uyuyoruz.

Shell’in güvenlik politikası olarak “Hedef Sıfır” azmiyle tüm faaliyetlerimizde sıfır zarar ve sıfır sızıntıyı başarmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın her biri her gün bu hedefe ulaşmak için çalışır.

Emniyet en önemli önceliğimizdir. Bizim için veya bizimle çalışan herkesin, Shell’in daha emniyetli bir iş yeri haline getirilmesinde önemli bir rolü vardır. Onlardan kendi çalışmalarıyla ilgili emniyet kurallarına ve yönetmeliklerine uymalarını, emniyetsiz şartları önlemek için müdahalede bulunmalarını ve birlikte çalıştığımız kişilere ve topluluklara saygı göstermelerini bekliyoruz.

Biz, tüm operasyonlarımızda yasayla uyumlu ve sürekli performans gelişimi hedefli, sistematik bir iSEÇ yönetimi yaklaşımına sahibiz. Bu konuda gelişim için hedefler koyuyor, performansımızı ölçüyor, değerlendiriyor ve raporluyoruz.

Bu sayede gurur duyabileceğimiz bir iSEÇ performansına sahip olarak tüm paydaşlarımızın ve toplumun tamamen güvenini kazanmayı, iyi bir komşu olup sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.